• Telefon : +36 20 2150318

„A mi óvodánk”
A Taktabáji „Kék Ibolya” Óvoda bemutatása

1. Az óvodai/kisgyermekkori nevelés története a településen

Óvodánk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Taktabáj községben található.

Intézményünk 1995. február 1-én nyitotta meg kapuit a 3-6-7 éves gyermekek előtt. A községben előtte nem volt óvodai szintű nevelés, az óvodás korú gyermekek a szomszédos Csobajra jártak óvodába.

Az egycsoportos intézményt a fenntartó községi önkormányzat alapította a helyi általános iskolával közös irányítás alatt Patay Sámuel Általános Iskola és Óvoda néven.

18 évig működött közös irányítás alatt az óvoda és az iskola, majd 2012. 12.12-én szétvált a két intézmény és szakmailag önállóan, Taktabáji „Kék Ibolya” Óvoda néven működött tovább.

Egy vegyes életkorú csoporttal működünk, engedélyezett létszámunk 30 fő, de ezt rendszeresen túllépjük, mert a községben az óvodáskorú gyermekek száma jóval több. Az óvodáskorú gyermekek száma növekedést mutat, mivel sok család más településekről a községbe költözött és a családokban a gyermekek száma esetenként 6-12 főt is eléri. Ezekben a családokban a nagyobb lánygyermekek 14-16 évesek, akik rövid időn belül saját családot alapítanak, és gyermekeket szülnek.

A gyermekek 88 %-a roma származású és hátrányos, ingerszegény körülmények között élnek.

2. Az óvoda létszámmutatói

A kezdetektől fogva magas volt az óvodába beiratkozó gyermekek száma, bár a felvehető maximális létszám az Alapító Okiratokban 30 főbben van meghatározva és ez idáig nem változott.

1995.02.01.-1995.08.31.                    36 fő

1995/1996-os nevelési év                  37 fő

1996/1997-es nevelési év                  35 fő

1997/1998-as nevelési év                  34 fő

1998/1999-es nevelési év                  29 fő

1999/2000-es nevelési év                  29 fő

2000/2001-es nevelési év                  36 fő

2001/2002-es nevelési év                  37 fő

2002/2003-as nevelési év                  39 fő

2003/2004-es nevelési év                  38 fő

2004/2005-ös nevelési év                  33 fő

2005/2006-os nevelési év                  36 fő

2006/2007-es nevelési év                  34 fő

2007/2008-as nevelési év                  32 fő

2008/2009-es nevelési év                  30 fő

2009/2010-es nevelési év                  28 fő

2010/2011-es nevelési év                  28 fő

2011/2012-es nevelési év                  30 fő

2012/2013-as nevelési év                  32 fő

2013/2014-es nevelési év                  23 fő

2014/2015-ös nevelési év                  32 fő              

2015/2016-os nevelési év                  39 fő

2016/2017-es nevelési év                  30 fő              

2017/2018-as nevelési év                  33 fő

Bejáró gyermek nem volt óvodánkban, az eljáró gyermekek száma nevelési évenként 4-6 fő között volt, jelen tanévben 1 gyermek jár a szomszédos település óvodájába.

3. Az óvoda elhelyezkedése

Óvodánk a község központjában, az egyik legszebb, legcsendesebb helyen a Patay Sámuel által építtetett kastély hátsó szárnyában található, az épület többi részében az általános iskola működik.
Az épület műemlék jellegű és a hozzá tartozó park igen értékes. Jelenleg különleges fái és madárvilága miatt természetvédelem alatt áll. A madarak énekétől hangos zöldövezet ideális hely a 3-7 éves gyermekek fejlődéséhez.
Az óvodás gyermekek gyalogosan könnyen megközelíthetik az óvodát, ezért utaztatási költségek nem terhelik sem a szülőket, sem a fenntartót.

Patay Sámuel és felesége, Udvarhelyi Mária 1726-ban Tornyosi Tamás kassai mesterrel építette az óvodának helyet adó kastélyt.
A fenntartó önkormányzat 2008-ban felújíttatta és folyamatosan karbantartja az épületet valamint elkezdte a hozzá tartozó lovarda rész felújítását is, mely jelenleg IKSZT-ként szolgál. Itt található a község tornaterme, melyet az óvodás gyermekek naponta használnak.
Az épület teljes körűen közművesített, de műemlék jellege miatt gázfűtés kialakítását nem engedélyezték, azért maradt a villanykályhák használata.

4. Az épület

Az épület jobb földszinti szárnyában került kialakításra az óvodai csoportszoba, öltöző-, mosdó- és raktárhelyiség. A gyermekek létszámához viszonyítva a helyiségek kicsik, de bővítésre nincs lehetőség. A fenntartó új óvoda építésének a lehetőségeit keresi.

A kastély épülete felújítás előtt.

A kastély lovarda része a felújítás előtt.

A kastély épülete felújítás után.

Ma IKSZT, könyvtár és tornaterem.

Tágas udvarunkon van füves-napos és fás-árnyékos terület egyaránt. A fából készült udvari játékok esztétikusak, de a gyermekek létszámához képest kevés. Az óvoda épületétől kb. 200 m-re található a Kastélypark, mely természetvédelmi terület. A Kastélypark mellett folyó Takta egy patak illetve csatorna, Tiszalúcnál összeköttetése van a Holt-Tiszával. Gazdag növény és állatvilága lehetővé teszi az óvodás gyermekek számára a megfigyeléseket, természetvédelemre nevelést. Mellette található a gyermekek számára kikapcsolódást jelentő Kék Ibolya Játszótér, mely a fából készült játékaival tökéletesen illik a környezetbe.

5. Felszereltség és tárgyi környezet

Óvodánkat néphagyományőrző programunk szellemében alakítottuk ki – alakítjuk, szépítjük ma is. Elsősorban természetes anyagokat használunk a berendezéseknél, díszítésnél és a játékokban is.
Bútorzatunk az IPR, Iskola-háló pályázatoknak köszönhetően megújult, de a gyermekszékek az eltelt idő alatt elkoptak. A gyermek-fektetők korszerűtlen vas szétnyitható ágyak, melyek kopottak, ellaposodtak, a fekvő felületet biztosító vásznak tönkre mentek, ezért a legfontosabb feladat ezek cseréje korszerű, letörölhető műanyag fektetőkre.

Az öltözőszekrények újak, az engedélyezett csoportlétszámnak megfelelőek.
A különböző pályázatoknak köszönhetően rendelkezünk a kötelező eszközökkel, de előtérbe helyezzük a saját készítésű fejlesztő játékokat, melyeket hulladékok újrahasznosításával a gyermekkel közösen készítünk. Az építőjátékok, autók, babák száma a rongálódások során erősen lecsökkent.
A mindennapok során folyamatosan használunk laptopot, projektort, rendelkezünk interaktív táblával, nyomtatóval, internet hozzáféréssel. A hangosítást az IKSZT-ből kölcsön kapott erősítővel és hangfallal oldjuk meg. A gyermekek számára nem rendelkezünk külön számítógéppel, mert a „kakaóbiztos” számítógép elavult, tönkrement.

A tornaterem jól felszerelt, a gyermekek számának megfelelő eszközök állnak a rendelkezésünkre.

6. Személyi feltételek

Az óvoda alapításától kezdve kisebb magszakításokkal 2 óvónő és 1 dajka foglalkozik a gyermekekkel. A két óvónő személye nem változott, csak az egyik kétszer szült ez idő alatt.
A dajkák közül az egyik 2014-ben nyugdíjba vonult.

1995. 02.01-2000.06.30-ig 2 óvónő 1 dajka
2000.07.01-2002.08.31-ig 1 óvónő 1 dajka
2002.09.01-2007.06.30-ig 2 óvónő 1 dajka
2007.07.01-2009.02.28-ig 1 óvónő 1 dajka
2009.03.01-2014.08.31-ig 1 óvónő 2 dajka
2014.09.01- jelenleg is 2 óvónő 1 dajka

Az óvónők főiskolai végzettséggel, az egyik dajka szakképesítéssel rendelkezett.
Jelenleg 1 óvónő főiskolai végzettséggel, 1 óvónő főiskolai végzettséggel és szakvizsgával, a dajka szakképesítéssel rendelkezik.
Az óvónők átlag életkora 47 év, a dajka 37 éves.
Az egyik pedagógus 32 éve, a másik 24 éve van a pályán.
Egyik óvónő Pedagógus I, a másik Pedagógus II. besorolásban van.
Továbbképzésekben való részvétel az elmúlt 5 évben:

A továbbképzés ideje, témája Óvodavezető Beosztott óvónő
2014. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga 2015. Óvodapedagógusok szakmai megújító képzése
2015. Az intézményi adatfeltöltési felelősök workshop jellegű felkészítése fenntartói szinten 2015. Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus-minősítési eljárásban való részvételre
2015. Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására 2016. A DIFER használata és az erre alapozott fejlesztés 4-8 éves korban
2017. A tehetségazonosítás, tehetséggondozás lehetőségei a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodában, a fejlesztés beépítése a pedagógiai programba 2018. A gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése
2018. Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer 2018. Óvodai esélyteremtő intézményfejlesztési program és eszközrendszer

További nevelő munkát segítők alkalmazására nincs finanszírozási lehetőség, ezért nincs óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, külön takarító, szakorvos, pszichológus, úszómester stb.
A fejlesztőpedagógusi és logopédiai ellátást a Pedagógiai Szakszolgálat látja el.

7. Szervezeti működés

A fenntartó tekintetében nem történt változás az óvoda alapítása óta.
A kezdetben közös irányítás alatt működő Patay Sámuel Általános Iskola és Óvoda az intézmények átszervezés miatt 2012.12.12-én óvodára és iskolára vált szét, ekkor lett szakmailag önálló intézmény és a Taktabáji „Kék Ibolya” Óvoda nevet kapta és csak székhely intézménnyel rendelkezik, amely egyben feladatellátási hely is.

8. Amire büszkék vagyunk

Az óvoda helyi értékei, korábbi eredmények, erősségek:
Szakmai fejlődésünk érdekében bekapcsolódtunk a területi szakmai munkaközösség munkájába, aktív kapcsolatban állunk a Tokaji és Szerencsi Járás óvodáival.
Az óvónők folyamatosan vesznek részt képzéseken annak érdekében, hogy a gyermekek minél szélesebb körű ismereteket kapjanak./ néptánc oktatás, magyar és cigány népismeret, kézműves foglalkozások stb./és neveltségi szintjük pozitív irányban fejlődjön. /agressziókezelés, konfliktuskezelés, másság elfogadása stb./

2006.-ban a HEFOP 3.1.3. pályázat nyerteseiként pedagógiai fejlesztő munkánkba beépítjük a kompetencia alapú oktatás alapelveit, céljait, feladatait, módszereit, eszközeit.
A sikeres munkavégzés érdekében az óvónők folyamatosan kötelező és választott képzéseken vesznek részt és a szerzett ismereteket a lehető leghatékonyabb módon igyekeznek felhasználni a gyermekek személyiségformálása folyamatában.
2008-tól kezdtük programunkba beépíteni és megvalósítani az IPR-t. A pályázatban való részvétel során a kötelező eszközjegyzékben szereplő összes eszközt beszereztük, felújítottuk az óvoda bútorzatának jelentős részét, udvarunkon új, fából készült játékok telepítésére került sor, a gyermekek és családtagjaik ingyenes programokon és kirándulásokon vehettek részt.
2009-ben a TÁMOP 3.3.7. Iskola-Háló pályázat során az általános iskolával karöltve bázisintézmény voltunk, irányítottuk a Tokaji Kistérséghez tartozó óvodák integrációs tevékenységét. Bemutató foglalkozásokat, előadásokat tartottunk, kiadványt készítettünk a gyermekek mérésével, értékelésével, egyéni fejlesztésével kapcsolatban, jó gyakorlatokat fejlesztettünk ki és adtunk át. A gyakorlati évek tapasztalatai alapján kiemelt hangsúlyt kap a gyermekek egyénre szabott fejlesztése.
Informatikai pályázat során eszközkészletünk interaktív táblával, projektorral, laptoppal, internet hozzáféréssel bővült, az IKT eszközök használata mindennapos.

Az óvoda és a család kapcsolata:
Az óvoda és a család kapcsolatrendszerében helyi programunk új lehetőségeket tár fel.
Az óvoda a néphagyományőrzés és az értékteremtés kezdeményezőjeként újraéleszti a nép, az adott közösség hagyományait, egyben új megvilágításba helyezi a család biztonságadó szerepét. Igyekszik megteremteni az egyensúlyt a családi és az intézményes nevelés között úgy, hogy kiegészíti, gazdagítja azt. Az óvodában folyó néphagyomány ápolás hatására a családoknál olyan szokások jelennek meg, amelyek életmódjukban szemléletváltást jelentenek: vállalják, magukénak kezdik vallani a múlt értékeit, a magyar és a roma kultúra hagyományait egyaránt. A gyermekek az együttlétekből a családi – óvodai egymáshoz tartozás örömét kapják örökül. A közös együttlétek során a szülőkben és a gyermekekben nő a közös tevékenységek iránti igény. Az óvodában létező hagyományos kapcsolattartási formákat a programból fakadó tartalmi sajátosságok gazdagítják, egyben hatnak a családok szemléletmódjára. A közös tevékenységek felébresztik az otthoni kipróbálás vágyát, egyre több család életmódjában évről évre visszatérően jelennek meg az ünneplés óvodában látott elemei. A közös együttlétek érzelmi többletet jelentenek a résztvevő felnőtteknek, gyermekeknek, mindenki kölcsönösen tanul, gazdagabbá válik.

Óvodánk dolgozói és gyermekei örömmel, nyitottan fogadják az érdeklődőket és a velük kapcsolatot kialakítani szándékozókat, szülőket, pedagógusokat egyaránt.